سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۰۰

برادرکُشی در امیدیه بخاطر اختلاف خانوادگی قاتل در دام قانون افتاد