دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۴۳

برای حل بحران سوریه باید به دولت قانونی این کشور احترام گذاشته شود