دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۹:۴۳

برای نخستین بار، انفجار یک سیگار الکترونیکی جان مردی را در فلوریدا گرفت