چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۹:۱۶

برجام بهانه بوده، هدف نابودی نظام جمهوری اسلامی است آزمون بزرگ عزتمندی ...