شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۰۹:۲۱

برخورداری بیش از 19 هزار نفر از خدمات فوریتی اورژانس هوایی