پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۰:۴۳

برخورداری 23 هزار نفر از خدمات آموزشی جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی