چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۸:۱۸

برخورد قطار با خودرویی که روی ریل توقف کرده بود فیلم