پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۳۶

برخی از کشورهای اسلامی در مسئله فلسطین دچار خفگی شدند