پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۰:۲۲

برخی تحریک کنندگان به تجمع در کازرون دستگیر شده اند اوضاع تحت کنترل است