شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۰۲:۵۱

برخی گمانه زنی ها از سفر ترامپ به انگلیس برای اواخر 2018