شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۰۲:۵۸

بررسی سلاح های بیولوژیکی کره شمالی در مجلس نمایندگان آمریکا