یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۲۲:۴۸

بررسی سلاح های بیولوژیکی کره شمالی در مجلس نمایندگان آمریکا