سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷ساعت ۲۳:۱۸

بررسی چرایی دگرگونی های گروه مرجع در بین دانشجویان

1. ﻫﺎي ﮔﺮوه ﻣﺮﺟﻊ در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﺮاﯾﯽ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ - فرهنگ در دانشگاه اسلامی

10 آگوست 2015 ... ﭼﮑﯿﺪه. ﻫﺪف: ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﺮاﯾﯽ. دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ. ﻫﺎي ﮔﺮوه ﻣﺮﺟﻊ در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن. ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. روش : اﻧﺠﺎم. ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺷﯿﻮة ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ واﺣﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ در ...

2. SID.ir | نویسنده رضا صفري شالي

1 : بررسی چرایی دگرگونی های گروه مرجع در بین دانشجویان ... كليد واژه: گروه مرجع، دانشجویان، جوانان، دیگران مهم، ارزشها و هنجارهای اجتماعی، خانواده و گروه دوستان.

3. بررسی عوامل برانگیزنده گرایش به مهاجرت های بین المللی جوانان 30-18 ...

نتایج پژوهش نشان داد که گرایش به مهاجرت در بین جوانان ایران مانند سایر ... بیش از گروه‌های مقابل آنهاست و از بین عوامل زمینه ساز گرایش به مهاجرت؛ نگرش(منفی) افراد ... بین المللی نظامهای سیاسی، جابه جاییهای مهاجرتی نیز دستخوش دگرگونی قرار گرفته است. ... از دانشجویان دانشگاه های ایران و با روش تحلیل ثانویه به بررسی پرداختهاند.

4. دریافت - پرتال جامع علوم انسانی

20 مه 2017 ... بررسي عوامل گرایش به بدحجابي و راه كارهاي مقابله با آن .... در میان برخي گروه هاي جامعه با آن روبه رو بوده است و با وجود دگرگوني هاي ... بودن انحراف، ضعف کنترل اجتماعي، احساس تبعیض و محرومیت، تنوع گروه هاي مرجع، ..... تحقیقات فرهنگي حجاب )مطالعه موردي: گرایش به حجاب در بین دانشجویان دختر دانشگاه مازندران(.

5. جعفر هزار جریبی - پایگاه مجلات تخصصی نور - نورمگز

احساس امنیت اجتماعی و رابطه آن با رضایت از زندگی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه) ... بررسی چرایی دگرگونی های گروه مرجع در بین دانشجویان.

6. بررسی عوامل موثر بر شکل گیری کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه ...

مطالعه حاضر به منظور، بررسی و شناسایی عوامل موثر بر شکل گیری کارآفرینی در دانشجویان ... دانشگاه گیالن در سه گروه هنر، مدیریت و فنی و مهندسی می باشد . ... امروزه تحوالت و دگرگونی های نظام اجتماعی، اقتصادی ناشی از پیشرفت شگرف علمی و تکنولوژیک است ..... که بین کارآفرینی و دوره های آموزش انگیزه پیشرفت، ریسک پذیری.

7. بررسی تأثیرمشارکت اجتماعی بر مدارای اجتماعی در بین دانشجویان

نقش تعامل اجتماعی متنوع در زندگی روزمره، و مدارا در گروه اجتماعی، مورد بررسی قرار ... مدارای سیاسی بالا در بین دانشجویان، ارتباط پایه تحصیلی با مدارا .... قرار گیرند و از فرد در برابر زیاده روی های اجتماعی دولت محافظت کنند(گیدنز، 1363: 52). ..... گفتگو میان افراد گروه و جامعه فراهم می‌شود و امکان تحول و دگرگونی را با توجه به الزامات ...

8. اصل مقاله (7262 K) - فصلنامه علوم اجتماعی

در بین دانشجویان دانشگاههای شهر سنندج ... مقاله حاضر به منظور بررسی عوامل موثر بر هویت جمعی غالب در نزد دانشجویان ... از میان متغیرهای مورد بررسی متغیرهای گستره روابط، گروه مرجع و ... و فرد ضمن پرورش توانایی های شناختی و عاطفی، به تدریج گرایشهای عاطفی ..... دگرگون میشود و بصورت پروژهای بازتابنده (Reflexive) در می آید.

9. دانلود پایان نامه تأثیر استفاده از اینترنت بر سبک زندگی در بین ...

4-2-1 بررسی رابطه بین متغیر های پیشینه ای و سبک زندگی و ابعاد آن. .... هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر اینترنت بر سبک زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ... شبکه های اینترنتی علاوه بر اینکه مرجع تأمین بسیاری از نیازهای فرهنگی و اجتماعی ... سبک زندگی را می توان به شیوه ی زندگی طبقات و گروه های اجتماعی مختلف جامعه ...

10. انقلاب ۱۳۵۷ ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

هدف رسمی این بود که ایران تا پایان قرن بیستم در بین مدرن‌ترین کشورهای جهان قرار داشته باشد. ... مخالفان اصلی برنامه‌های اصلاحی شاه دو گروه قدرتمند بودند: جبهه ملی از سویی و .... دانشجویان به عنوان یک عامل مهم از عوامل وقوع انقلاب ۱۳۵۷، هر سال در شانزده آذرماه ... دگرگونیهای اجتماعی حاصل از نوسازی، موجب شد تا رفته رفته، هواداران حزب توده ...

11. جوانان و بيگانگی تحصيلی و دانشگاهی1 - فصلنامه تحقیقات فرهنگی ...

19 ا کتبر 2010 ... بر اساس آمار صندوق بین المللی پول، ایران در بین 91 کشور در حال ... دانشجویان به موقعیت های بیگانه کننده نیز بررسی خواهد شد. ..... ارزش ها دگرگون می شوند و تغییر می کنند. ... در جمع بندی می توان از نظریه عمل پی یر بوردیو برای شرح چرایی و ... جهانی شدن و ارزش های جهان وطنی بر گرایش ها و ارزش های این گروه از جوانان.

12. در این شماره سیاست های رفاهی رهبر انقالبی کوبا در حوزه سالمت و آموزش را

20 آگوست 2016 ... رهبر انقالبی کوبا در حوزه سالمت و آموزش را بررسی کرده ایم. با صعود دونالد ترامپ ... ایران و سرگذشت. صنعت نساجی. در اصفهان. چرا ادغام. بیمه های درمانی. محل اختالف. شد؟ ... کارگری، بیست و پنجم آبان، تمرینی از اتحاد برای گروه های مختلف. کارگری ..... بین الملل، افزایش شمار دانشجویان پولی، اعمال سهمیه های. مختلف، از ...

13. دریافت فایل

23 ژانويه 1974 ... بررسي تطبيقي شاخص تنبلي در ايران و كشورهاي جهان و برخي راه حل ها ... سنجش رابطه جامعه پذيري در دانشگاه با انگيزش تحصيلي دانشجويان ...... ازجمله تفاوت هاي بين مسيحيّت و شريعت مبين اسالم، مربوط به حوزه مصطلح عبادات است. ...... داده و تفوق و هژموني را به گروه معتقد به چندبُعدي بودن دين و دينداري، عطا نموده است ...

14. سال اول | شماره چهارم | تابستان1391 - دانشگاه تربیت مدرس

دانشجویان دانشگاه ها و تمام حوزویان در قالب مقاله، یادداشت و یا شرکت در نشست های تحول در علوم ..... گفتمان های داخلی و چه با در نظر گرفتن دیدگاه های بین المللی( پیروی نکرده ... اگر بخواهیم از منظر گروه های فکری تعریف شده بررسی کنیم، سه پارادایم ...... در بخش سوم نیز با عنوان برآمد به شناسایی چرایی، ضرورت و علل، یعنی مبادی و نیز ...

15. بررسی سواد محیط‌زیستی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان مرکزی با ...

بر اساس یافته های این پژوهش، نگرش و رفتار دانشجویان نسبت به آگاهی آنان سطح ... 1عضو هیات علمی، گروه آموزش محیط‌زیست، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. ... برت[5]، سواد محیط‌زیستی را درک تعاملات بین سیستم‌های‌طبیعی و سیستم‌های اجتماعی- انسانی ... شرط اجرای موفقیت‌آمیز هر یک از برنامه‌های حفاظت از محیط‌زیست، آگاهی از چرایی و ...

16. فضای مجازی و هویت جهانی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی)

پرسش‌نامه‌ها بین 250 نفر از دانشجویانی که به صورت کاملاً تصادفی به عنوان نمونه از ... نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که وجود رابطه‌ میان هویت جهانی با میزان استفاده ... با ظهور فناوری جدید دستخوش دگرگونیهای بنیادین میگردد (کاستلز، 1385). .... مکان در شکلدهی به هویت بسیار کمرنگ شد؛ چرا که رسانهها و فناوریهای ارتباطی قادرند  ...

17. بررسی جامعه‌شناختی نگرش به مهریه در میان دانشجویان دانشگاه علامه ...

مسئله اصلی این مقاله، بررسی تأثیر عوامل مختلفی مانند جنس، سن، تحصیلات، پایگاه اجتماعی ... به مرور دچار تحول و دگرگونی می‌شوند و عرفیات قدیمی جای خود را به عرفیات جدید می‌دهند. ..... به نظر می‌رسد میان گروه همسالان و نگرش به مهریه رابطه وجود دارد. ..... از آنجایی که همواره نوعی تفکیک در حوزه های مختلف جامعه، بین زنان و مردان وجود دارد، ...

18. جوانان و روابط پیش از ازدواج - فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد فرهنگ

بیش از نیمی از دختران دانشجو در تهران تجربه معاشرت و دوستی با جنس مخالف پیش .... از روش آزمایش در بین جوانان 16 تا 30 ســاله بررســی نمودند. ... تجربه، شبکه روابط اجتماعی و گروه های دوستی، بیکاری، شرایط اقتصادی، فشار فرهنگی، .... اینگلهارت در چارچوب نظریه دگرگونی فرهنگی و ارزشی، ..... گروه دوستان به مثابه گروه مرجع.

19. ارزش ها، نگرش ها و الگوهای کنش جوانان در خصوص همسرگزینی و روابط ...

بررسی ارزش ها، نگرش ها و کنش های آنان در قبال ازدواج، خانواده و مقایسه آن با نسل. قبل نشــان ... حوزه های دگرگونی در سطح خرد، تغییرات عمده در ارزش ها و نگرش های جوانان ایرانی ... ازدواج نشــان می دهد که الگوهای متمایزی در میان گروه های قومی ایران وجود دارد و ..... مرجع خانواده و دوستان که دارای تأثیرگذاری بر نگرش های دانشجویان هستند از دیدگاه.

20. بررسی رابطه استفاده از فضای مجازی و تغییرات اجتماعی در میان جوانان ...

)مورد بررسی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی بندرعباس(. حسن باقری. 1 .... که مرجع تأمین بسیاری از ... بسیاری. در. سنین. مختلف. ازو. گروه. های. اجتمااعی. متفااوت. در. فضاای. مجازی. کنار. هم ... دهد دیدگاه گیبسون خودبخود به وجود نیامده بود و دگرگونی. های ...

21. ۲/ ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ ۳ / ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺧﻮﺩﻛﺎﺭﺁﻣﺪﻱ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ/ ﻣ - مجلات رشد

ﻧﺜﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻭﺍﻥ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺩﺭﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﺍژﻩ ﻫﺎﻱ. ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻓﻨﻲ ... ﺻﺪﺭﺍﷲ ﺧﺴﺮﻭﻱ، ﺍﻣﻴﺮ ﻗﻤﺮﺍﻧﻲ، ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺑﺮﺩﻳﺪﻩ۸/ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ..../ .... ﺑﺎ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﻱ ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺑﻌﺪ ﺧﻮﺩﺳــﻨﺠﻲ، ﺑﻴﻦ ﺧﻮﺩﻛﺎﺭﺁﻣﺪﻱ ﻭ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﻱ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ، ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﻱ .... ۱۳۷۳)؛ ﭼــﺮﺍ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪﻱ ﻳــﻚ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ..... ﺷــﺎﺩﮐﺎﻣﯽ ﺯﻳﺎﺩ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺍﺭﺍﯼ ..... ﺩﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﻫﺎﻱ ﻋﻤﻴﻖ ﺩﺭ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺍﺑﻌﺎﺩ.

22. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻛﻨﮕﺮﻩ ﻣﻠﻲ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻓﺮﺍﻏﺖ ﻭ ﺳﺒﻚ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺟ - وزارت ورزش و جوانان

ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ. ﺳﺒﻚ ﻱ ﺑﻴﻦ. ﻫﺎﻱ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ. ﻭ. ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﺍﻭﻗـﺎﺕ ﻓﺮﺍﻏـﺖ ..... ﺎ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ. ﻫﺎ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭ ﺗﻔﺮﻳﺤﺎﺕ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﻟﺬﺕ ﻧﺒﺮﻧﺪ، ﭘﺲ ﺗﺮﺟﻴﺢ. ﻣﻲ ..... ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻭﺭﺯﺵ ﺩﺭ ﺍﻭﻗـﺎﺕ ﻓﺮﺍﻏـﺖ ﺩﺍﻧﺸـﺠﻮﻳﺎﻥ ﻛﺸـﻮﺭ ﺩﺭﻳﺎﻓـﺖ ﻛـﻪ. ﻭﺭﺯﺵ ﺩﺭ ..... ﺩﮔﺮﮔﻮﻧﻲ. ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ. ﺷﻮﺩ ﺗﻤﺎﻡ ﺟﻮﺍﻣﻊ، ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻭ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ..... ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺮﺟﻊ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺯﻣﻴﻨﻪ.

23. اندوخته های مدیریتی جهادی

آشنایی دانشجویان و دانشگاهیان با گروه های جهادی و مناطق محروم برای قدر دانستن نعمت. 3های موجود ... 5ورود به کار دانشگاهی و تشکیل کارگروه شناسایی و حل و بررسی دقیق مشکالت منطقه ... یادآوری: بین مسئول گروه و مسئول اردو تفاوت وجود دارد؛ الزاما مسئول گروه، مسئول اردو نیست. .... را داشته اند می توانند به عنوان یک مرجع مطلع محسوب شوند.

24. اصل مقاله

23 ژوئن 2015 ... در ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻠﻴﻞ. ﻫﺎي. ﻧﻈﺮي ﺑﻮده. و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺮﺑﻲ. اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار. ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ... ﺮ ﻫﻤﻪ در ﺻﺪد ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﺪل ﺗﻐﻴﻴﺮات و دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ. ﻫﺎي .... روﺷﻨﻔﻜﺮان ﺳﻌﻲ ﺑﻠﻴﻎ و ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺟﺎﻧﺒﺪاري از ﻣﺪرﻧﻴﺘﻪ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ دﻳﻦ ... ﭼﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﻫﺮا ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﺟﺪي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻓﻜﺮي و دﻳﻨﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد؛ ﮔﺮوه ﺳﻮم، .... ي دﻳﻨﺪاري داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﻓﺮاد ﻏﻴﺮ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻛﻢ اﺳﺖ. ﺑﺎ .

25. سومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی - همایش های ایران

انحرافات اجتماعی و گروه های کجرو • آسیب های ... منطق دگرگونی سیاستگذاری آموزش عالی در ایران ... چیستی و چرایی روش تحلیل روایت ... بررسی رابطه دینداری و صمیمیت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه یزد .... پزشکی · کنفرانسهای پزشکی · فراخوانهای علمی · اخبار علمی · فعالان علم و پژوهش ایران · دیده بان علم ایران · مرجع حقوقی ایران.

26. نگاهی به پژوهش های رفاه اجتماعی در ایران )با تمرکز بر مقاالت علمی- پژوه

هـدف اصلـی ایـن فراتحلیـل، بررسـی و دسـته بندی پیشـینه رفاه ... رفـاه اجتماعـی اقشـار مختلـف جامعه به ویـژه گروه های ضعیـف و آسـیب پذیر، اصیل ترین و.

27. ناآرامی های اجتماعی - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

جهت بررسی این موضوع نظریه‌های متعددی مورد بررسی قرار گرفته و از بین آن‌ها تئوری ... جانبی آن بکاهیم، باید بدانیم که چرا و به چه دلیل کارگران، معلمان، کارمندان، پرستاران، ... نظریه کشمکش سیاسی: چارلز تیلی 4 جزء اصلی عمل جمعی را سازمان گروه یا ... است این دیدگاه اساساً محافظه کارانه و مخالف دگرگونی‌های سریع و شدید اجتماعی است.

28. انجام پایان نامه،خدمات پروژه/گروه تحقیقاتی پلاسما/اعزام ...

العربية Türk Français English فارسی. ثبت سفارش شخصی اعزام دانشجویی ثبت ...

29. ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت

شاید بیماری که دائما برای اسپاسم های روده و معده به متخصص گوارش مراجعه کرده و در هیچ ...

30. لیسیدنِ زنجیرهای بردگی (درباره ی انقلاب 57) + فایل صوتی ...

یک: شاید یکی از خسارتبارترین و نکبت بارترین انقلاب های تاریخ، انقلاب سال پنجاه و هفت ...

31. نامه ی سی و هشتم محمد نوری زاد به رهبر | وب سایت رسمی محمد ...

کلنجار بین دوستداران پادشاهی و دوستداران شادروان دکتر مصدق در اینجا کمی بالا گرفته بود.