پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۱۱

برقراری 492 تماس با مرکز 125 همدان

1. اعزام مشمولان خدمت سربازی از همدان - خبرگزاری فارس

8 آوريل 2018 ... خبرگزاری فارس|; سایت همدان|; عناوین کل اخبار|; سیاسی|; فرهنگی|; اجتماعی| ... از همدان نخستین گروه از مشمولان خدمت نظام‌وظیفه در سال 97 به تعداد 492 نفر ... همدان با حضور فرمانده انتظامی استان و خانواده‌هایشان بدرقه و راهی مراکز آموزشی خود شدند. از این گروه 428 نفر در چهار مرکز آموزشی ارتش، 47 نفر در سه مرکز سپاه و 14 ...

2. 60 سارق و 6 مواد فروش در دام پلیس - آنا

12 دسامبر 2017 ... تلاش ماموران انتظامی در تهران بزرگ برای برقرار نظم و امنیت؛ ... در اولین مورد، رئیس کلانتری 125 یوسف آباد، از دستگیری یک سارق لوازم داخلی ... مخدوش شده یک خودرو شده و اقدام به استعلام آن از مرکز کنترل پلیس پایتخت کرد که ... خبر پرداخت و گفت: با شکایت تعدادی از شهروندان در خصوص سرقت گوشی های تلفن ...

3. ردیف عنوان تحقيق شرکت هدف محور اصلي زيرمحور اهداف مورد انتظار و ...

حدود 22 سال از ساخت نیروگاه شهید مفتح همدان می گذرد. ...... مراکز کنترل و دیسپاچینگ در ایران سابقه ای به اندازه پنج دهه دارند. ...... 125. امكان سنجي الزامات گذر از شبكه سنتی انتقال و فوق توزيع برق منطقه ای هرمزگان ..... تحقيق و بررسي روش هاي برقراري ارتباط مخابراتي در ايستگاههاي داراي فيدرترانس و امكان سنجي آن بصورت اقتصادي.

4. گزارش مقدماتي - پرتال ملي مشاركت عمومي - خصوصي - سازمان برنامه و ...

1 مارس 2010 ... ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد. ...... ﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ، ﻣﺮﻣﺖ ﺑﻨﺎﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ...... 125. 1303015014. اﺣﺪاث راه آﻫﻦ ﺗﻬﺮان - ﻫﻤﺪان - ﺳﻨﻨﺪج. 2. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اﺣﺪاث راه آﻫﻦ ﻫﻤﺪان - ﺳﻨﻨﺪج ...... 492. 1307002171. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺒﻜﻪ آﺑﻴﺎري و زﻫﻜﺸﻲ ﺳﻴﺎزاخ. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺒﻜﻪ آﺑﻴﺎري و زﻫﻜﺸﻲ ﺳﻴﺎزاخ ...... اﻳﺠﺎد و ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻮزه ﻫﺎ و ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﻫﻨﺮﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪات.

5. پژوهشگاه دانشهای بنیادی مرکزی است برای - IPM

كار‌ تحقیقاتی‌ انجام‌ می‌دهند‌ و‌ یا‌ دوره‌های‌ كوتاه‌مدت‌ آموزشی‌ برگزار‌ ... شامل‌ هشت‌ پژوهشکده‌ در‌ زمینه‌های‌ ذرات‌ و‌ ... پیوست: مرکز پردازش سریع پژوهشگاه ...... B (2011), 125-128. ...... و برقرار ارت ا بین این و و و ...... .492. 48. . Sar azi azad, A. h n ari, and M. u d khaoua, O n t he t opol ogi c al pr ..... حسین مع وم همدان ...... تلفن:‌22۸3 ۰۶۱‌،222۸۰۶۹2 .

6. هب انم حق - فصلنامه توسعه مدیریت و منابع سلامت - دانشگاه علوم ...

30 نوامبر 2017 ... دفتر مجله، تلفن و دورنویس: ..... معاون مرکز مطالعات و تحقیقات منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و منابع ..... 125. آیا همه خدمات قابل ارایه در برنامه پزشک خانواده شهری رایگان. ب. اشد؟ .... ارزیابی بیمارستان های استان همدان بر اساس معیارهای بیمارستان .... عدم برقراری ارتباط بین ارزیابی و سیستم تشویقی، و فقدان.

7. فهرست مطالب پاييز 94 - مرکز آمار و اطلاعات راهبردی

28 فوریه 2016 ... وزارت ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت راﻫﺒﺮدي، .1394 ...... 32.2. 7.4. ﻫﻤﺪان. 36.8 . 8.6. 37.8. 8.0. 39.4. 6.4. ﯾﺰد. 42.1. 12.4. 42.4. 11.8. 36.9. 6.7 ...

8. final page-2.indd - شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی

26 آگوست 2017 ... سلیمان پاک سرشت دانشیارجامعه شناسی سیاسی، دانشگاه همدان. محمدرضا تاجیک ... 125. 145. 165. 183. 189. 193. 207. 219. 225. مقاالت‌علمی-‌پژوهشی ..... مجله و مرکز بررسی های استراتژیک راجع به امور بنیادی و یا اتفاقات جاری بیان می شود. در اولین .... درواقع، پرسشنامه وسیله اي براي برقراري ارتباط و اثرگذاري.

9. خروجی اکسل - سیستم اطلاعات پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

دانشگاه علوم پزشکي ياسوج,مرکز تحقيقات گياهان دارويي ..... 125, 16001164, 1000 , 1, 960210, طرح تحقيقاتي, بررسی وضعیت عملکرد ...... در پیش بینی قصد رفتاری برقراری ارتباط با افراد دارای لکنت زبان در بین دانش ... کیفیت زندگی بیماران دیابتی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت شهر همدان, دانشگاه علوم پزشکي ياسوج.

10. 2017: Volume 7 - مجله مطالعات ناتوانی

1396 7 شماره سال ۱۳۹۶ 0 99 عوامل مؤثر در افزایش کیفیت زندگی در مراکز روزانۀ سالمندان ... روش‌بررسی: روش پژوهش حاضر کیفی-توصیفی بوده و اطلاعات آن با مطالعات ...... رفتاری دانش‌آموزان استان‌های مرکزی و همدان در سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ انجام شده است. ...... تأثیر آموزش مهارت‌های برقراری ارتباط مؤثر به مادران کودکان مبتلا به اوتیسم بر ...

11. ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻛﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﻧ - دانشگاه علوم پزشکی زنجان

ﻛﻠﻮﻧﻴﻨﮓ، ﺑﻴﺎﻥ ﻭ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﺯﻱ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻓﻌﺎﻝ ﺁﻧﺘﻲ ژﻥ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﻣﻮﺭ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﻛﺮﺑﻮﻧﻴﻚ ﺍﻧﻬﻴﺪﺭﺍﺯ ...... ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺣﺠﻢ ﻛﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻱ ﻓﺮﺩﻱ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﺑﺨﺸﻬﺎﻱ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺰﺷﻜﻲ ..... ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ .... 492. ﺍﻟﻬﺎﻡ. ﻓﻜﻮﺭﻱ. ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﻤﺪﺍﻥ. A-10-400-1. ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺗﻮﺩﻩ ﺑﺪﻧﻲ ﺩﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻝ.

12. گروه خبری اکسپوآرت - غرفه سازی

غرفه سازی در نمایشگاه صنایع دریایی و کشتی سازی هامبورگ (SMM) از ۱۳ الی ۱۶ ...... در مراکز استانی سایت‌های نمایشگاهی وجود دارد که هر سال میزبان ده‌ها رویداد مهم ملی و بین المللی ..... نوشته شده در 3 ماه قبل این مقاله 4 دقيقه وقت برای مطالعه میخواهد مشاهده : 125 ...... نمایشگاه بین المللی گردشگری در سایت تهران به عنوان یک رویداد تخصصی ...

13. پرونده های پژوهشی - دانشگاه آزاد کیش

14, 11, 910963525, آرش, بخشایی مطلق, کارشناسی ارشد, حقوق, جزا و جرم شناسی, 91, کرم, جانی پور ..... ارائه یک الگوریتم به منظور برقراری موازنه میان مصریهای کارایی در محیط قرید ... شناسایی ایمیل های هرز از ایمیل های معتبر با بهره گیری از درخت تصمیم ...... طراحی مرکز خود اتکایی زنان جزیره کیش با رویکرد ادراک زنانه از معماری.

14. بسم ا... - Aquatic Commons

براساس ارزيابی توان اکولوژيك و ارزشگذاری اقتصادی منطقه. )منطقه مورد .... بررسي وضعيت مراكز فرهنگي، هن. ري و ...... در شمال غرب همدان و شاخه. هاي ديگري از ..... شود، موجب گرديده تا آب جاري ضمن تماس با. سازندهاي با ...... Page 125 ...... ملي برقرار باشد. ...... 492. 2/. ) 101. (. 333. +. 101. ساحلی. /3. 2. + رودخانه. /3. 1. 13. 000. /. 020. 2/. 052.

15. رابطۀ بین رهبری امنیت‌مدار و شادکامی کارکنان مدارس: نقش میانجی امنیت ...

نتایج نشان داد که بین رهبری امنیت‌مدار با امنیت روانی و شادکامی کارکنان رابطه وجود دارد. ... در صورت وجود رهبری امنیتمدار در سازمان‌ها و به‌ویژه سازمان‌های آموزشی و برقراری ... جنوب، مرکز، شرق و غرب تقسیم شده و سپس از هر محدوده یک منطقۀ آموزشی انتخاب و در ... شادکامی با مقدار (493/0r=) و بین شادکامی و امنیت روانی با مقدار (707/0r=) است.

16. شرکت مروارید ارسباران - تالار ترویج دانش و فنون کشاورزی

2 آوريل 2018 ... و می کوشد با اساتید مبرز دانشگاهی و مراکز تحقیقات کشاورزی، قدم های ...... طول فصل رشد مي باشد، به طور مستقيم از تماس ريشة گياه با ذرات خاك ... باال باشد برقرار شدن شيب غلظت بين ناحيه جذب ريشه و بقيه خاك ...... در تعدادي از خاك هاي استان همدان تعيين نمود. ...... K و 125 ميلي مول سديم به صورت NaCl بوده است.

17. دانلود فایل کامل نشریه - دوفصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی بالینی و ...

ره(. -). داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ. ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس. : 51215127. )021(. E-mail: cpap@shahed.ac.ir website: .... ﺻـﻔﺤﻪ. ﻧﺨﺴﺖ. ، ﺑﺎ ذﻛـﺮ ﻣﺮﻛـﺰ. /. ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨـﺪه اﻋﺘﺒـﺎر ﻃـﺮح ﭘﮋوﻫﺸـﻲ، ﻣﺮاﺗـﺐ. زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ ﺷﻮد ...... ﮔﺮﻓﺖ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎدار. ي. آزﻣـﻮن ﻛﺮو. ﻳـ. ﺖ ﻣـﺎﭼﻠ. ﻲ. (. Mauchly's Test. ) و ﻋﺪم ﺑﺮﻗﺮار. ي. ﻴﭘـ ...... bulletin,vol125: pp. 276. ... دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان .

18. ۲) جراید در ایران . - دانشنامه جهان اسلام

پس‌ از خلع‌ محمدعلی‌ شاه‌ در 27 جمادی‌الا´خره‌ 1327 و برقراری‌ مجدد حکومت‌ مشروطه‌، از .... است‌، برای‌ نخستین‌بار در ایران‌، روزنامه‌ عصر دایر کرد («مرکز اطلاعات‌ و نظریات‌ آن‌»، ...... از نشریات‌ غیرسیاسی‌ همدان‌، نشریه‌ اخلاقی‌ و علمی‌ تازه‌ ایران‌ بود که‌ از همبستگی‌ ..... کرد (همانجا؛ در باره‌ نقش‌ ویژه‌ وی‌ در ممیزی‌ مطبوعات‌ رجوع کنید به: کهن‌، ج‌ 1، ص‌ 125 ).

19. نمایه موضوعی مقاله ها - پایگاه مجلات تخصصی نور - نورمگز

مجله: نمایه - خرداد 1382 - شماره 135 ; ; نمایه موضوعی مقاله ها.

20. 1 ! ! 1953 2 " " 24437 4 $ $ 81 5 % % 61 6 & & 330 7 ' ' 1993 8 ...

125 کرد کرد 62220. 126 خود ... 199 مرکز آمار ایران مرکز آمار ایران 17892 .... 492 مناطق مناطق 5379 .... 1054 استان سیستان و بلوچستان استان سیستان و بلوچستان 2603 .... 1285 همدان همدان 2068 .... 1663 سایت سایت 1535 ... 1743 برقرار برقرار 1435.

21. ﺳﻌﻴﺪه ﻛﺘﺎﺑﻲ - مجله مدیریت اطلاعات سلامت

ﻫﻤﺪان. دﻛﺘﺮ. ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ. ﻳﺎرﻣﺤﻤﺪﻳﺎن. : داﻧﺸ. ﻴﺎر. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي. آﻣﻮزﺷﻲ. داﻧﺸﮕﺎه. ﻋﻠﻮم. ﭘﺰﺷﻜﻲ. اﺻﻔﻬﺎن. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﻤﻜﺎران ... ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ. ،. دﻓﺘﺮ ﻣﺠﻠﻪ. ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻲ. -346 : 81745. ﺗﻠﻔﻦ. : 6693100. -. 0311. و ..... ﻫﺎ، ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻴﺰ از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن و ﺧﻮاﻧﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠـﻪ ...... ﺧﻮد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺪﻳﺮان و ﻛﺎرﺑﺮان ﺷﺒﻜﻪ در ﺧﺼﻮص ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ … 492. ﻳﻣﺪ. ﻳﺮ. ﺖ. اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ.

22. اصل مقاله

11 فوریه 2016 ... و. آﻣﻮزش. ﮐﺸﺎورز. ي،. داﻧﺸﮑﺪه. ﮐﺸﺎورزي،. داﻧﺸﮕﺎه. ﺑﻮ. ﻋﻠﯽ. ﺳﯿﻨﺎ. ،. ﻫﻤﺪان. ،. 2. داﻧﺸﺠﻮي ... ﻣﺮاﮐﺰ. آﻣﻮزش. ﻋﺎﻟﯽ. ﮐﺸﺎورزي. ﺑﺮاي. اﯾﺠﺎد. و. روﻧﻖ. ﮐﺴﺐ. و. ﮐﺎرﻫﺎي. ﮐﺸﺎورزي. ﺑﻪ. ﻣﻘﻮﻟﻪ ...... ﺑﺮﻗﺮاري. و. ﯾﺎ. ﺗﺪاوم. ﺣﺎﻟﺖ. ﭘﺎﯾﺪار. در. ﯾﮏ. ﺑﻮم. ﺳﺎ. ﻣﺎﻧﻪ. ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ. و. ارﺗﺒﺎط. ﻣﺘﻌﺎدل. ﺗﻤﺎم. ارﮐﺎن. و. ﻋﻨﺎﺻﺮ ...... 125 . . 11. ﺣﺴﯿﻨﯽ،. ر. و. ﺣﺴﯿﻨﯽ،. اﻟﻒ. 1391 . آﻣﻮزش. ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ. روﯾﮑﺮدي. ﻧﻮ. در. ﺟﻬﺖ. ﺣﻞ.

23. اصل مقاله (3776 K) - فیزیولوژی ورزشی - پژوهشگاه تربیت بدنی

10 ا کتبر 2007 ... ﻓﺮزاد ﻧﺎﻇﻢ (داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﻫﻤﺪان .... و مركز. صفحه( باشد. صفحه. اول. صفحه اول مقاله شامل عنوان. مقاله،. نام. و ... نشانی، تلفن و پست الکترونیک نويسنده مسئول )همراه با ذكر نام نويسنده مسئول( ...... American Journal Of Scientific Research 30, 125-33 ...... ﻫﻤﺒﺴــﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨــﺎدار ﺑــﯿﻦ ﺳــﻄﺢ ادﯾﭙــﻮﻧﮑﺘﯿﻦ و ﻣﻘﺎوﻣــﺖ اﻧﺴــﻮﻟﯿﻨﯽ ﺑﺮﻗــﺮار اﺳــﺖ.

24. کلیات فصلنامه تابستان1395 - مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری ...

125. بررسی تأثير ويبراسيون تراپی كل بدن بر شدت درد، دامنه حركتی و فعاليت های ... علمی می باشــد، كه باعث برقراری رابطه تنگاتنگ میان توســعه اقتصادی كشور و ... فعالیت های پژوهش، تعامل و همكاری با مراكز علمی پژوهشــی و دانشگاه ها، ايجاد ... شماره تلفن تماس به فارسي و انگلیسي و هم چنین آدرس پست الكترونیک ..... 36/07±1 /492.

25. مجموعه مقالات دومين همايش ملي بهبود محيط کسب و کار - جلد دوم.pdf5.9 MB

جتماعی از کارفرمایان توسط کارگران و حدود. 125. هزار شکایت توسط کارفرمایان از سازمان تامین ... گزار پایش محیط کسب و کار در ایران توسط مرکز پژوهشهای مجلس نشان می ...... و سایت. فاای کسب و کار پردا تند. نتایج پژوهش حاکی از اثرگذاری بیشتر شا ص ...... های بوشهر، همدان و کهگیلویه و بویراحمد به ترتیب با بدترین متوسوط در رده.

26. خروجی اکسل - سامانه پژوهان - دانشگاه علوم پزشکی کرمان

1, کد سیستمی, رکوردلیست, ترتیب, کد رهگیری, نوع, عنوان, مرکز مالک داده ..... 125, 95002070, 1000, 1, 97000231, طرح تحقيقاتي, بررسی اثر تشخیصی ..... و هیستوپاتولوژی کبد و قلب در تماس حاد با فسفید آلومینیوم در موش صحرائی, کميته ...... های اعضا هیئت علمی در برقراری ارتباطات بین المللی, پژوهشکده آينده پژوهي در سلامت.

27. لیست کتابهای فارسی - Unicef

12, مارديروسيان، آرسينه - نسرين نافعي, آشنايي با طبيعت, 10 .... 125, برنامه توسعه مديريت مراقبتهاي اوليه بهداشتي: ارزيابي نيازهاي بهداشتي جامعه و پوشش ( جزوه شماره 2: براي ..... 477, سرشماري عمومي نفوس و مسکن - 1375: نتايج تفصيلي استان همدان, 475 ... 494, ترجمه مطالب برگزيده از گزارش وضعيت کودکان جهان 2000, 492.

28. برقراری 493 تماس با سامانه 125 همدان | بسیج | خبروان

وی افزود: روز هشتم مرداد ماه شهروندان 493 بار با سامانه 125 تماس گرفته اند که از این تعداد تماس 12 مورد منجر به عملیات شد.

29. برقراری 529 تماس با سامانه 125 همدان | بسیج | خبروان

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی همدان گفت: روز 10 مرداد ماه شهروندان 529 بار با ...

30. برقراری 532 تماس با سامانه 125 همدان

برقراری 532 تماس با سامانه 125 همدان ... مرکز پیام و ... بار با سامانه 125 تماس گرفته ...

31. ثبت 300 تماس تلفنی مزاحم با مرکز 125 همدان طی یک روز

برقراری ۲۶۵ تماس تلفنی مزاحم با مرکز ۱۲۵ همدان - باشگاه خبرنگاران. 27 دسامبر 2017 ... رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۶۵ تماس تلفنی مزاحم با مرکز ۱۲۵ همدان برقرار شده است. 4.

32. برقراری 595 تماس با سامانه 125 همدان

برقراری 595 تماس با سامانه 125 همدان ... تماس # سازمان # ... آهنگ the next episode با کیفیت 320 دانلود ...

33. برقراری 490 تماس با سامانه 125 همدان

برقراری 532 تماس با سامانه 125 همدان; ... برقراری 490 تماس با ... طبق اعلام مرکز پیام و ...

34. برقراری 790 تماس با سامانه 125 همدان

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی همدان از برقراری 790 تماس با سامانه 125 همدان در این استان خبر داد.

35. برقراری 318 تماس با مرکز 125 همدان و انجام 13 عملیات ...

منبع خبر «برقراری 318 تماس با مرکز 125 همدان و انجام 13 عملیات» خبرگزاری «مهر» است و وب سایت کیمیا نیوز در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.

36. باشگاه خبرنگاران جوان - برقراری 790 تماس با سامانه 125 ...

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی همدان از برقراری 790 تماس با سامانه 125 همدان در این ...

37. مخبر - 1397/04/07 - برقراری 448 تماس مزاحم با سامانه 125 همدان

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی همدان گفت: روز 6 تیر ماه شهروندان 623 بار با سامانه ...

38. برقراری 322 تماس با سامانه 125 همدان

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی همدان گفت: 17 فروردین ماه شهروندان 322 بار با سامانه 125 تماس گرفته اند که از این تعداد تماس پنج مورد منجر به عملیات شد.

39. برقراری 290 تماس تلفنی مزاحم با مرکز 125 همدان طی 24 ساعت ...

برقراری 290 تماس تلفنی مزاحم با مرکز 125 همدان طی 24 ساعت ...

40. انجام 24 عملیات توسط فرشتگان نجات همدان

... بار با سامانه 125 تماس گرفته ... همدان گفت: 15 تماس جهت ... برقراری 700 تماس با ...

41. برقراری 428 تماس با سامانه 125 همدان

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی همدان گفت: روز 18 تیر ماه شهروندان 428 بار با سامانه 125 تماس گرفته‌اند که از این تعداد تماس 11 مورد منجر به عملیات شد.

42. شهروندان همدانی 470 مرتبه با مرکز 125 همدان تماس گرفتند ...

شهروندان همدانی 470 مرتبه با مرکز 125 همدان تماس ... انتهای پیام/د.ا برقراری 470 تماس با ...