پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۲۲:۲۵

برق مورد نیاز ایسلند برای استخراج بیت کوین از کل مصرف خانگی اش بیشتر است