سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۰:۱۵

برق مورد نیاز ایسلند برای استخراج بیت کوین از کل مصرف خانگی اش بیشتر است