سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۰:۱۹

برنامه های ورزشی با محوریت رویداد گردشگری همدان، 2018 برگزار می شود