یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۰۱

برنامه گوگل برای خرید پروژه Airborne Broadband نوکیا