دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۰۵

برنت سقوط کرد قیمت نفت آمریکا بالا رفت