چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۱۱

برنی سندرز: بسیاری از آمریکایی ها از حمایت کشورشان از سعودی ها در جنگ یمن ...