دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۴۲

برنی سندرز: بسیاری از آمریکایی ها از حمایت کشورشان از سعودی ها در جنگ یمن ...