دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۲۲:۱۱

برگزاری اردوهای جهادی بسیج دانشجویی در روستاهای محروم بم