پنجشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ساعت ۲۲:۴۹

برگزاری اردوهای جهادی بسیج دانشجویی در روستاهای محروم بم