جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۳۵

برگزاری اردوهای جهادی بسیج دانشجویی در روستاهای محروم بم