دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۰۴:۱۹

برگزاری مسابقه حفظ سوره یس ویژه خواهران قرآن آموز در امامزاده عیسی (ع)