دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۱۵:۴۴

برگزاری نشست مشترک روسای ستاد ارتش چهار کشور در کابل