یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۰۲

برگزاری نشست مشترک روسای ستاد ارتش چهار کشور در کابل