چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۵:۴۳

برگزاری کارگاه آموزشی توسط دو شرکت بین المللی