سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۷:۱۰

برگزاری کارگاه آموزشی کاربرد حدیث در تاریخ تشیع