جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۲۱

برگزاری کارگاه آموزشی کاربرد حدیث در تاریخ تشیع