پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۰:۴۳

برگزاری کمیسیون مشترک برجام بدون حضور آمریکا چه خروجی دارد؟