چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۴۳

برگزاری کنگره بزرگداشت شاعر اهل بیت(ع) شیخ هاشم کعبی دورقی در شادگان