یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۲۱:۰۴

برگزیدگان مسابقات شطرنج جام رمضان بردسیر معرفی شدند