جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۴:۰۶

بزرگداشت آیت الله شاه آبادی در مسجد اعظم قم