شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۰۷

بلژیک سفیر اسرائیل را به دلیل تروریست خواندن کودکان فلسطینی فراخواند