یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۲۱:۰۱

بن سلمان: عربستان خواهان تداوم همکاری با روسیه است