جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۷:۲۶

بهره برداری از مخزن آب دو هزار مترمکعبی استهبان