جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۳:۲۱

بهشتی که داعش آرزوی آن را به گور خواهد برد! قانون تلگرام قانون جنگل مدرن است واکنش طنز کاربران به طرح ...