جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۳:۳۹

به توپ بستن مجلس برای یک مشت ریال! در صورت اثبات قصور چینی ها کالای چینی ...