جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۷:۳۰

بکارگیری کودکان کار در قالب استاد و شاگردی با همکاری اتاق اصناف