جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۱۸

بیانیه استاد حوزه: اعتصاب نخواهم کرد؛ زمینه جنبش نخبگانی علیه ربا فراهم است