سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۳۸

بیانیه حزب کارگزاران سازندگی ایران در محکومیت جنایات اخیر رژیم اسرائیل