یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۲۲:۳۹

بیانیه حماس درباره انفجار صیدا