دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۵۴

بیانیه شورای هماهنگی تشکل های فرهنگی و اجتماعی در اعتراض به سفر سفیر انگلیس به مشهد