چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۲۳:۵۹

بیانیه شورای هماهنگی تشکل های فرهنگی و اجتماعی در اعتراض به سفر سفیر انگلیس به مشهد