یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۵:۰۹

بیش از دو هزار دستگاه گوشی همراه قاچاق در بندرلنگه کشف شد