شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۴:۴۳

بیش از 85 مُبلغ طرح هجرت در استان یزد فعالیت می کنند