چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۰:۲۸

بیش از 85 مُبلغ طرح هجرت در استان یزد فعالیت می کنند