چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ساعت ۰۰:۲۶

بیش از 85 مُبلغ طرح هجرت در استان یزد فعالیت می کنند