سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۲۸

بیل گیتس: بعید می دانم شغلی را در کاخ سفید بپذیرم سطح اطلاعات ترامپ ...