جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۸:۵۴

بیماران مزمن بعد از ترخیص از بیمارستان نیازمند خدمات هستند