چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۰۷

بیمارستان های قم در ایام نوروز فعال هستند