دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۱۵:۴۳

بیماری تشنج تا 95 درصد قابل کنترل و درمان است