پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۳۸

بیمار مرگ مغزی در قزوین برای اهدای عضو اعزام شد