شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷ساعت ۲۰:۱۲

بیمه شدگانی که کارفرما بدهکار است خدمات می گیرند

1. مجموعه پرسش و پاسخ هایی که برای کارفرمایان و بیمه شدگان بسیار ...

درخصوص بیمه شدگان شاغل در گارگاههای مشمول قانون‌کار است لذا بیمه شدگان مذکور بدلیل ... طبق ماده ١٠١ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ٥٩ قانون برنامه پنجم توسعه ... تعلق می گیرد دریافت و تعهدات قانونی را کمتر از حداقل دستمزد روزانه پرداخت نماید. .... است لیکن از شمول قانون مذکور خارج و بابت سهم کارفرما بدهکار شده اند چگونه است؟

2. همه چیز درباره حق بیمه در قانون تامین اجتماعی - سازمان تامین اجتماعی

حق بیمه،مبلغی است که کارفرمایان موظفند بابت بیمه کارکنان خود به سازمان تامین ... جریمه ماهانه عدم پرداخت مبلغ حق بیمه ٢ درصد می باشد و بابت عدم ارسال لیست اسامی ... حق بیمه ای که برای بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد و اختیاری (خویش فرما) تعیین ... صدور اجرائیه به اشخاص حقیقی یا حقوقی مسئول (بدهکار) کتباً اخطار مینماید که ظرف  ...

3. شرایط سازمان تامین اجتماعی برای تقسیط جرائم بیمه ای کارفرمایان

2 جولای 2018 ... وی اظهار داشت: کارفرمایان می توانند به شعب سازمان تامین اجتماعی مراجعه کنند ... به سازمان تامین اجتماعی ١٨ هزار میلیارد تومان است که تعدادی که بدهکار هستند می ... و از خدمات سازمان تامین اجتماعی بدون پرداخت حق بیمه کارفرما استفاده کنند. ... اقدام این است که پرداخت و ارسال لیست بیمه از طریق اینترنت صورت می گیرد.

4. قوانین بیمه تامین اجتماعی، تعهدات و خدمات - سازمان تامین اجتماعی

فقط برای کسانی که کار کرده باشند و #کارفرما حق بیمه آنها را پرداخت نکرده باشد، در صورت .... بیمه شدگانی که حداقل یکبار در اجرای #آیین_نامه های قبلی و این آئین نامه ...... #بیمه_شدگان زمانی که با شماره تلفن ١٤٢٠ تماس می گیرند و مسئله و سئوال خود را ...... بازداشت اموال غیرمنقول که به نام بدهکار ثبت شده و در تصرف غیر است بلامانع ...

5. نکات کلیدی بیمه تأمین اجتماعی (ویژه کارفرمایان - سازمان تامین اجتماعی

)ویژه کارفرمایان- اجرائیات و بازرسی(نکات کلیدی بیمه تامین اجتماعیعنوان: معاونت امور ... در آنها ایفا می کند. از آنجا که کارفرمایانِ کارآفرین از شرکای اجتماعی عمده سازمان هستند، ارائه خدمات ... حاضر در اختیار معاونت فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد. شایان ذکر ... می بایستی صورت مزد بیمه شدگان مربوط .... اقامتگاه بدهکار همان است که ماده6–.

6. پرسش و پاسخ - سازمان تامین اجتماعی

26 مه 2015 ... درخصوص بیمه شدگان شاغل در گارگاههای مشمول قانون‌کار است لذا بیمه شدگان ... طبق ماده ١٠١ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ٥٩ قانون برنامه پنجم توسعه .... است لیکن از شمول قانون مذکور خارج و بابت سهم کارفرما بدهکار شده اند چگونه است؟ ..... قانون تامین اجتماعی صورت می گیرد و عددی ثابت در هرسال است که میزان این رقم ...

7. ارایه خدمات به بیمه شدگانی که کارفرما بدهکار است

14 جولای 2018 ... ارایه خدمات به بیمه شدگانی که کارفرما بدهکار است ... اینکه سهم بیمه را کارفرما پرداخت می کند یا خیر ، خدمات بیمه ای را به بیمه شدگان ارائه کند.

8. مسئولیت مدیران در قانون تامین اجتماعی - ونک

3- کارگاه محلی است که بیمه شده بدستور کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند. ... مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال بیمه شده بعهده می گیرند. ... 7- بیماری، وضع غیرعادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب می کند یا ... ماده 108- کارفرمایانی که حق بیمه قطعی شده بیمه شدگان را ظرف یکماه پس از ابلاغ ...

9. شرایط بخشودگی جرایم کارفرمایان بدهکار تامین اجتماعی - ایسنا

9 ژوئن 2016 ... ... 13 "قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و ... الف – کارفرما صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را حداقل به مدت 16 ماه در ... می شود در صورتی که کارفرما هر یک از اقساط را در سررسید مقرر پرداخت ... بدیهی است جرائم مطالبه شده قبلی نیز به نسبت مانده قابل وصول و امکان تقسیط مجدد وجود ندارد.

10. ﺟﺪﻳﺪ درﺁﻣﺪ ١۴ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ

16 مه 1993 ... ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎري ، ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﺎً ﺑﺮاي ﻣﺪت. زﻣﺎن ﻣﻌﻴﻦ ... ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﺻﺎدره ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ... ﻫﺮﮔﺎه ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﻗﺴﻂ ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ ﻛﺎر را ﺑﺪون ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﭙﺮدازد ... 1٫6. درﺻﺪ. ﺑﻌﻨﻮان ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﻜﺎري ﺟﻤﻌﺎً ﺑﻪ ﻣﻴﺰان. 15٫6. درﺻﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻛﺎرﻛﺮد. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .... و ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻮده و ﻧﻮع ﻛﺎر اﻳﺠﺎب ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻛﻼ ﺑﺼﻮرت.

11. پرتال اطلاع رسانی | بیمه نامه عمر زمانی - بیمه آسیا

کلیه بانک ها ، موسسات مالی و یا سازمان ها می توانند افرادی را که از آنها وام و ... مبنای تعیین نرخ قراردادهای عمر گروهی مانده بدهکار ، میانگین سنی بیمه شدگان و مدت باز ...

12. سوالات متداول بيمه نامه مسئوليت - بیمه البرز نمایندگی سالار (6323)

7 ا کتبر 2017 ... بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي كند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از ... جهت تعمير نماي ساختمان چه بيمه نامه اي جهت كاركنان پيشنهاد مي شود، مسئوليت خدماتي يا كاركنان ... عنوان بيمه مسئوليت كارفرما در قبال كاركنان تحت پوشش قرار گيرند. .... بيمه شدگاني كه طبق نظر پزشك معالج غيرقابل علاج تشخيص داده مي ...

13. بیمه عمر و پس انداز - خدمات بیمه دانا

28 سپتامبر 2017 ... بيمه قراردادي است دوطرفه كه به موجب آن يكي از طرفين تعهد مي كند در ... بيمه شده : شخصي است حقيقي كه فوت يا حيات او موضوع قرارداد بيمه است و سن و سلامتي او اساس محاسبه حق بيمه قرار مي گيرد. .... پرداخت سرمايه بيمه عمر در صورت فوت بيمه شدگان فرعي در طول ... در اين موارد بيمه نامه عمر مانده بدهكار پيشنهاد ميگردد .

14. شروط سازمان تامین اجتماعی برای تقسیط جرائم - شبکه خبر

1 جولای 2018 ... مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی گفت: کارفرمایانی که به هر علتی ... قریب افزود: سازمان در این امر زیاد سخت گیری نمی کند و عموما افرادی که مراجعه ... سازمان تامین اجتماعی 18 هزار میلیارد تومان است که تعدادی که بدهکار هستند می ... و از خدمات سازمان تامین اجتماعی بدون پرداخت حق بیمه کارفرما استفاده کنند.

15. محصولات بیمه ای - سامانه تخصصی بیمه های زندگی - بیمه دی

در حال حاضر این پوشش برای بیمه شدگان 4 تا 60 سال قابل ارائه می باشد. ... سرمایه دیگری که با فوت سرپرست خانوار ممکن است مورد نیاز باشد، تامین هزینه تحصیل .... نسبی یا سببی بوده (عمدتاً اعضای یک خانواده) تحت پوشش بیمه‌ای قرار می گیرند. ..... در بیمه عمر مانده بدهکار، بیمه‌گر متعهد می‌شود که در صورت فوت وام گیرنده در هر زمان از ...

16. ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺍﺷﺨﺎﺹ

ﻋﻤﺮ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﺪﻫﮑﺎﺭ. ـ3. ـ2. ﺗﻤﺎﻡ ﻋﻤﺮ. ـ4. ـ2 .... ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺁﻥ، ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﯿﺎﺯﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی ... ﺍﺯ ﺩﯾﺪﮔﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺍﺷﺨﺎﺹ ﯾﮏ ﻃﺮﺡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ. ﺟﻤﻊ ﺁوﺭی ﭘﻮﻝ .... ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺸﺪﻩ و ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺩﺭ ﯾﮏ ﺭﻓﺎﻩ ﻧﺴﺒﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﻧﺪ ...... ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯﻧﺎﺧﻮﺷﯿﻬﺎ و ﺍﻣﺮﺍﺽ ﺭﻧﺞ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ ﺗﺤﺖ.

17. ایرنا - تامین اجتماعی در سال 95؛ از حذف دفترچه های درمانی تا ارتقای ...

24 مارس 2017 ... خدمات سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر به بیش از 13 میلیون نفر بیمه شده ... با سازمان تامین اجتماعی طرف قرارداد هستند و بخش اعظم هزینه درمانی بیمه شدگان و ... مستمری‌ بگیران معنا پیدا می‌ کند و هدف این است که خدمات این افراد بدون مراجعه .... کارفرمایان کارگاه ها، حدود 2 هزار میلیارد تومان، بابت جرائم بدهکارند که اگر ...

18. رشد 37 درصدی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی مازندران ...

6 روز پیش ... مدیر کل تامین اجتماعی مازندران از بدهکاری بیش از 5 هزار کارفرما به تامین اجتماعی مازندران و طلب 600 میلیارد توم. ... مستمری بگیران تامین اجتماعی وام 4 میلیونی می گیرند ... این تعداد در سال 97 به 390 هزار نفر افزایش یافته است که با رشد 7. ... کشور را به لحاظ جمعیتی در حوزه بیمه شدگان به خود اختصاص داده است.

19. حسابداری صنعتی ( بهای تمام شده ) | گروه مشاوران پنکو

حسابداری صنعتی شاخه ای از علم و فن حسابداری است که وظیفه جمع آوری اطلاعات مربوط به عوامل هزینه و محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات را بر عهده داشته و با. ... ساخته شده طی دوره بدهکار می شود و اگر کالایی فروش رفت بابت قیمت تمام شده کالای فروش ..... به عنوان مثال هزینه بیمه تأمین اجتماعی سهم کارفرما را باید براساس دستمزد  ...

20. اصطلاحات بیمه ای – بیمه ایران نمایندگی فلاح تفتی کد 6613

بيمه‌گذار شخص حقيقي يا حقوقي است كه طرف تعهد بيمه‌گر است و شخصي است كه با ... هر مبلغي را كه بيمه‌گذار تعيين نمايد در صورتي كه مورد موافقت بيمه‌گر قرار گيرد در ... از آن اجراي فرانشيز را در سه دسته بیمه های اموال و اشخاص و مسئوليت توضيح می دهیم .... گرچه نوعي حمايت بيشتر از بيمه شدگان است ولي فرانشيز را منتفي ميسازد.

21. آشنایی با مفاهیم حقوق و دستمزد - سامانه پشتیبانی نرم افزارهای

11 آگوست 2013 ... شناخت سیستم‌های حقوق و دستمزد،شناخت قوانین بیمه و مالیات و سایر موارد قانونی همچون: ... به طور یقین می‌دانید که ممکن است شاغل علاوه بر مزد مبنا یا حقوق اصلی، مبالغی دیگر را ... طبق تبصره (1) این ماده کارفرما با توافق کارگران، نمایندگان قانونی آنان ... در قسمت حقوق برای هر کارمند اضافات و کسورات تعلق می گیرد.

22. معافیت سهم بیمه کارفرمایان با اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی ...

11 جولای 2018 ... وی از طرح خوش حسابی برای کمک به واحدهای تولیدی و خدماتی هم سخن گفت و ... او در بخش دیگری از سخنان خود جمعیت بیمه شدگان تامین اجتماعی قشم را 72 هزار و ... این شهرستان می توان عنوان کرد که نیمی از جمعیت این شهرستان بیمه هستند. ... و بیمه شده قشم به دو هزار و 915 واحد رسیده است، افزود: 341 کارگاه در غالب کارگاه ...

23. حق بیمه و جرائم متعلقه

خدمات پرتال · SubMenu Icon .... 1- كارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تامین اجتماعی می باشد و مكلف ... ماه بعد به سازمان بپردازد همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را در مهلت مذكور به سازمان تسلیم نماید. ... پس از ابلاغ اجرائیه به بدهكار تعلق می گیرد و وصول آن به ترتیبی است كه برای وصول بدهی مقرر شده است.

24. کارگزاری‌های رسمی - موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی

از جمله دلایلی است که سازمانها رابه سوی برون سپاری فعالیت های خود سوق می دهد . | ... و ۱۶۷۴نفر نیروی انسانی شاغل با بهره گیری از تجربه ارزشمند مدیران و کارکنان بازنشسته سازمان در دو حوزه کاهش .... انجام خدمات غیر حضوری شامل ارسال لیست کارفرمایان و دریافت فيش بيمه شدگان سازمان به صورت .... اموال منقول و غیر منقول بدهکاران .

25. دستورالعمل حق بيمه قراردادهاي پيمانکاري و مهندسي مشاور

كليه كارفرمايان موضوع ماده 38 قانون تامين اجتماعي و 29 قانون بيمه هاي اجتماعي ( سابق ) ... توجه: حق بيمه كليه قراردادهاي مشاوره كه قبل از 16/2/63 خاتمه يافته است و همچنين ... و هزينه پيمانكار مي باشد و يا موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع كار ايجاب نمايد كه ... شده در قرارداد معادل ريالي آن محاسبه و سپس مبناي احتساب حق بيمه قرار مي گيرد.

26. تسهیلات و برنامه های سازمان تامین اجتماعی برای ریشه کنی فقر مطلق ...

7 ژانويه 2018 ... افراد بیمه شده به همراه افراد تحت تکفل تحت پوشش بیمه هستند که می ... و بعد از معاینات بالینی ممکن است بیمار در لیست انتظار قرار گیرد. ... او درباره تناسب بین بیمارستان ها و بیمه شدگان گفت: سه دانشگاه پزشکی در تهران قرار دارد که بیماران ... کارفرما با پرداخت بیمه می تواند بیمه شود و از خدمات بیمه ای برخوردار ...

27. دستورالعمل تسهیلات اشتغالزایی - صندوق کارآفرینی امید

تسهيلات ارائه شده مشمول افراد بيکاري است که داراي مهارت بوده و توانايي انجام فعاليت و شروع کسب و کار را در رشته هاي خدماتي ،فني ،کشاورزي وبازرگاني داشته باشند. ... اشتغال صندوق در چارچوب ضوابط که از سو اشخاص حقيقي يا حقوقي صورت مي گيرد. ... يا حقوقي که در قالب ضوابط از صندوق وام دريافت نمايد و به صندوق بدهکار شود.

28. مجموعه پرسش و پاسخ هایی که برای کارفرمایان و بیمه شدگان ...

مخاطبان ارجمند،برای یافتن پاسخ سئوال خود ابتدا سئوالات زیر و نیز پرسش و پاسخ های ...

29. آشنایی با مفاهیم حقوق و دستمزد - سامانه پشتیبانی نرم افزارهای

منظور از مزایای مستمر و غیر مستمر چیست : به طور یقین می‌دانید که ممکن است شاغل علاوه ...

30. آیین‌نامه ادامه بیمه به طور اختیاری سازمان تامين اجتماعي

توضیح سایت: ۱-جهت دریافت بخشنامه ۵۰۱۰/۹۵/۱۳۲۳مورخ ۹۵/۴/۱۵(میزان حق سرانه درمان بیمه ...

31. سوالات رایج - tamin.ir

بیمه شده برای شرکت در کمیسیون پزشکی چه اقداماتی را می­بایست انجام دهد؟ بیمه شده می ­ ...

32. قانون بيمه بيكاري + آيين نامه اجرايي آن

ماده ۱ – کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند ...