یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۰۳

بیهوش شدن کارمند سازمان لیگ و نبود آمبولانس