جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۹:۱۴

بی احترامی تبعه مصری به شیعیان بحرین برای رسیدن به پارلمان