جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۹:۲۱

تأکید بر لزوم وحدت و خرد جمعی در بین انقلابیون بزرگ ترین هدف شهدا و حکومت ...

1. لیسیدنِ زنجیرهای بردگی (درباره ی انقلاب 57) + فایل صوتی ...

یک: شاید یکی از خسارتبارترین و نکبت بارترین انقلاب های تاریخ، انقلاب سال پنجاه و هفت ...