سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۴۴

تابناک: سرعت تلگرام کند است، اما تبادل پیام برقرار است