چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۲۳

تامین مالی 4 طرح پتروشیمی با مشارکت بانک توسعه صادرات