چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۵:۴۱

تامین مالی 4 طرح پتروشیمی با مشارکت بانک توسعه صادرات